נורות חסכוניות EL

8000 שעות,DayLight 6500K   E27

65W, 80W  לוטוס

8000 שעות,DayLight 6500K   E27

26W  —  3U , SPIRAL, SEMI-SPIRAL, LOTUS

סוג

נורות בקופסא

קופסאות בקרטון

סה“כ

לוטוס

1

8

8

26W

1

100

100