נורות חסכוניות PL

PLx2   9W \ 11W  G23       6400K

PLx2   13W \ 18W \ 26W  G24d  6400K

סוג

נורות בקופסא

קופסאות בקרטון

סה“כ

PL

10

20

200